Saueklipp

New Zealand

Etter endt år på skolen er det et mål at elevene skal ha så god kunnskap om saueklipping og ull håndtering at de tilfredsstiller kravene saueprodusentene og ull mottaker har for å utføre jobber på norske gårder.

På saueklipp vil du oppleve en svært aktiv hverdag. Visste du at en arbeidsdag med saueklipp tilsvarer samme energiforbruk som å løpe et marathon(!)

Saueklipp 2

Praktisk informasjon

Saueklipp er for deg som vil lære deg et unikt håndverk samtidig som du får et drømmeår på folkehøyskole!

Pris: kr 139 000,-
Pris halvårskurs vinter/vår: kr 65 000,-
Støtte fra lånekassa i 2020/21: kr 112 290,-

Oppstart: 29. august
Avsluttes: medio mai

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på
eirik.kolbjornshus@nortura.no eller tlf: 906 36310

Hallingdal Fjell Natur

Bli med på store opplevelser som dyrepasser i Hallingdal!

Søk nå

Årsplan

August/ September:

Gamle Oppland og Buskerud fylke er to fylker med rikelig med utmark, spesielt mot vest er det noen av de beste utmarksbeitene i landet. Høye fjell med solsider og baksider der snøfonnene sørger for vann hele beitesesongen. Dette gjør at saueholdet har en stor forressurs i utmarka. Dette er tilnærmet gratis for saueprodusenten. For at elevene skal få et innblikk i dette synes vi de skal være med på en sankehelg. Der er de er med å ta sauen ned fra fjellet etter endt beitesesong.

Det at sauene går ute hele sommeren gir de og en veldig god ullkvalitet. På Gol har vi Norges største ullmottak, dette må vi avlegge en visit for å få et innblikk i hvordan ulla blir håndtert etter klipping. Det blir og sekundert naturlig å besøke slakteriet. Her har de «linjeklipp» dvs at sauen blir klipt etter avliving. Denne vil vi og se på i tidlig fase av skoleåret.

Norsk sau og geit har et klippekurs på 24 timer. Dette er et grunnkurs der en lærer teknikken, dyrehåndtering og ullbehandling. Dette kurset må gjennomføres ca. midt i september. Etter dette kurset er det viktig å finne sau slik at elevene får trening fram til NM(Norgesmesterskapet). Det er et mål at flest mulig av elevene skal delta i NM. Her er det 4. klasser, junior (klippe 2 sau), mellom, senior og åpen klasse. Ut fra ferdigheter blir eleven meldt på i den klassen han hører til. NM går som regel første eller andre helga i oktober.

For å få mest mulig trening vil saueklippere i Hallingdal, Valdres være behjelpelige med å skaffe tilveie besetninger for trening. Dette gjelder før NM og etter NM. Vi ser for oss at disse klipperne blir faddere/mentorer for elevene ved skolen. Vi har snakket med 4-5 av disse klipperne og de ser positivt på en slik ordning.

Oktober/November:

Fra midten av oktober og fram til ca. 20 november foregår det meste av saueklippingen på gårdene i Valdres og Hallingdalen. Her må en planlegge med de ressurspersonene som da er med om når de klipper sau. Det er som tidligere skrevet et mål om at elevene skal være med rundt på gårdene for å klippe sau med sine mentorer. I denne perioden har de god tilgang på læring av klippeteknikk og klippeutstyr gjennom mentorene sine. Målet for denne periode er å få best mulig klippeteknikk i form av at en bruker lite energi per sau en klipper. Dette vil gjøre at en kan klippe lenger og lengere dager.

Januar

De to store klippenasjonene i verden er New Zealand og Australia. Det er en del norske klippere som har kontakter på New Zealand og det er et mål om å ha avtaler klare slik at elevene kan komme ned til et av disse landene og få jobbe her opp mot en måned. Dette er «luftet» i de miljøene som har kontakter og det er positive signal om at dette kan la seg gjøre. Her vil elevene se hvor stor denne ullindustrien og sporten er. Det ryktes at saueklipping kan sammenlignes mad langrenn her hjemme når det gjelder konkurranser bl.a.

Dette er vi sikre på vil gi elevene en opplevelse og læring for livet. De vi kjenner fra Norge som har reist har sjelden reist bare en gang. Det vil bli lagt mye jobb og ressurser i at dette skal bli et høydepunkt i skoleåret.

Februar/Mars

Nå har eleven fått rikelig med klippeerfaring fra norsk høstull som er god å klippe, i tillegg til ull av ulike typer på New Zealand. Fra 20 februar starter vårsesongen i Norge og varer fram til ca. 10 april. De blir da koblet opp mot mentorene sine og blir med på gårdene i Hallingdal og Valdres igjen. Denne vårsesongen krever mer fysisk av elevene og de må lære enda mer om utstyret sitt for å få en effektiv klipping. Vårsesongen har sauer som er tyngre fordi de er drektige og ulla er ikke alltid like god å klippe fordi ventilasjonen i noen fjøs er dårlig i tillegg til at foring betyr mye for hvor god ulla er å klippe.

De tidsspesifikke hendelsene er nevnt over. Det er og noen aktiviteter som vi bør legge inn der timeplanen til eleven er ledig. I tidlig fase av skoleåret er det nevnt omvisning på ullstasjonen. Norge, Storbritannia og nevnte Australia/New Zealand er de landa i verden som har et opplegg for sortering og omsetning av ull. Dette har vi et mål om at elevene skal få et innblikk i. Vi har noe som heter norsk ullstandard som eleven bør lære seg. Dette er 16 ullklasser av ulike typer ull de må få en innføring i.

Hvert år reiser det dommere rundt for å «kåre» (godkjenne) værer som avlsmateriale. Her blir ulla kontrollert for marg, dødhår, lengde, spenst og glans. Dette ønsker vi at elevene skal få et innblikk i slik at de vet forskjellen på god og dårlig ull.

De største forbrukerne av norsk ull er Rauma ullvarefabrikk og Gudbrandsdalsuldvarefabrikk. Vi foreslår et besøk hos disse aktørene for å få et innblikk i hvordan ulla i Norge blir til fine klesplagg. Alt fra ullgensere til bunader.

For å ha tilknytning til Norilia og Nortura sine anlegg på Gol har vi avklart at elevene kan få noen dager på ullmottaket der de får være med i en arbeidshverdag for å klasse ull. Vi kommer og til å jobbe for at elevene kan få prøve seg på «linjeklipp» inne på slakteriet. Nortura Gol er hovedanlegg for småfe på Innlandet og Øst av den grunn blir det slaktet sau nesten hver uke gjennom hele året på dette anlegget.

Det overordnede målet for skoleåret var å skape en elev som kunne klippesauer på gårder i hele Norge etter de krav saueprodusenten har til en norsk saueklipper. Det er da og en fordel om elevene får en innføring i hvordan de oppretter et enkeltmannsforetak og holder kontroll med regninger ut og inn for videre leveranse til et regnskapskontor.

Ved at saueklipping er et fysisk krevende yrke, noen mener bestemt det er verdens hardeste yrke blir det viktig å lære elevene hvordan de tar vare på kroppen sin fysisk og ernæringsmessig.

Om vi greier å legge inn all denne aktiviteten i et skoleår er vi sikre på at vi ikke bare har lært eleven noe om saueklipping, men han har og fått et innblikk i næringsvirksomhet og omgang med mange ulike mennesker i løpet av et skoleår.

Saueklipp 4
Saueklipp 1

Dersom du har spørsmål om saueklipp kan du kontakte Eirik på e-post: eirik.kolbjornshus@nortura.no

Telefon 906 36 310

Mer info finner du her! Videoer og nyhetsartikler:)

Folkehogskole Hallingdal Dalen

Heftige valgfag

 • Powsurf
 • Jedi-jibbing
 • Turn
 • Grønn kvardag
 • Yoga
 • Musikk
 • Off-piste
 • Reproduksjon
 • Frisbeegolf
 • Hagan
 • Kajakkbygging
 • Livsfilosofi
 • Buldring
 • Langrenn
 • Løkkehockey
 • Terrengsykling
 • Stressmestring
 • I bunn og grunn
Les mer om våre valgfag